Projekt Svinfylking

Projekt Svinfylking jest kameralnym, unikalnym i nieformalnym zrzeszeniem pasjonatów Dawnych Europejskich Sztuk Walki zainteresowanych okresem umownie zwanym “czasami przedtraktatowymi”. W celach porównawczych i w ramach badań obejmujących epokę wczesnego i pełnego średniowiecza zamierzamy realizować też dodatkowe projekty dotyczące walki w epokach wcześniejszych i późniejszych niż epoka szczególnie nas interesująca, zwłaszcza …

Bojowe użycie dużej tarczy

Paweł “Fiolnir” Adamiec z Warszawskiej grupy Projekt Svinfylking przygotował cykl filmów związanych z wczesnośredniowieczną walką z wykorzystaniem dużej tarczy. Materiały traktują zarówno o aspekcie archeologicznym rekonstrukcji, w okresie w którym nie zachowały się znane źródła pisemne, jak i ściśle o samej walce. Filmy zostały zarejestrowane w trakcie seminarium przeprowadzone przez …

Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL

Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL jest polskim oddziałem The Association for Renaissance Martial Arts (ARMA). Powołane zostało przez osoby zainteresowane odbudową europejskich systemów walki bronią białą i walki wręcz, które zostały utracone wraz ze śmiercią ostatnich mistrzów fechtunku. Członkowie SDESW ARMA-PL są archeologami ruchu. Swoją wiedzę opierają …