O Fundacji


W ostatnich dekadach XX w. w krajach europejskiego kręgu kulturowego, wzrosło zainteresowanie historycznymi i ludowymi sztukami walki. Mimo tego nadal można spotkać wiele mitów i błędnych przekonań związanych z dawnym uzbrojeniem, prowadzeniem wojen i technikami władania orężem.

Głównym celem Fundacji są działania na rzecz odtworzenia i popularyzacji wiedzy o utraconym dziedzictwie kultury niematerialnej Europy i Świata w zakresie posługiwania się bronią białą, bronią dystansową oraz walką bez użycia broni, w tym stworzenie forum do wymiany wiedzy i doświadczeń dla entuzjastów oraz badaczy.

Fundacja będąc świadoma istnienia coraz częstszych uproszczeń oraz wypaczeń historycznych i ludowych systemów sztuk walki, dokłada szczególnych starań dla zachowania oryginalnych założeń technicznych i taktycznych w szczególności przez przeciwdziałanie nadmiernemu uwspółcześnieniu i usportowieniu.

Fundacja przykłada również szczególną wagę do poszukiwania sposobów i koncepcji pozwalających na maksymalizację bezpieczeństwa nauczania i walk kontaktowych, a także przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków różnych zaistniałych wydarzeń losowych i rezultatów niewłaściwego treningu.

Fundacja aktywnie inicjuje i wspiera działania mające na celu integrację zarówno wewnątrz- jak i międzykulturowej. Istotne jest dla Fundacji budowanie przestrzeni współpracy ze środowiskami zajmującymi się pokrewną tematyką − w szczególności między grupami zgłębiającymi tajniki sztuk walk w oparciu o tradycje różnych kultur.