Dokumenty do pobrania

Statut i inne dokumenty fundacji

Statut FHSW na dzień 07.10.2020

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA o przetwarzaniu danych pełnomocników i osób do kontaktu przez FHSW