Projekt Svinfylking

Projekt Svinfylking jest kameralnym, unikalnym i nieformalnym zrzeszeniem pasjonatów Dawnych Europejskich Sztuk Walki zainteresowanych okresem umownie zwanym “czasami przedtraktatowymi”.

W celach porównawczych i w ramach badań obejmujących epokę wczesnego i pełnego średniowiecza zamierzamy realizować też dodatkowe projekty dotyczące walki w epokach wcześniejszych i późniejszych niż epoka szczególnie nas interesująca, zwłaszcza z uwzględnieniem badania źródeł traktatowych dotyczących użycia broni podobnej do tej, która znana była w epoce takich jak np. I.33.

 

Logo grupy Projekt Svinfylking

 

W ramach projektu zajmujemy się przede wszystkim walką z użyciem tarczy w rozmaitej formie i kontekstach, w połączeniu z każdym istniejącym typem broni z epoki. Interesuje nas oczywiście walka mieczem ale również toporem, sztyletem, bronią drzewcową, wykorzystanie łuków, proc, a także walka zbiorowa i formacyjna.

W naszych badaniach koncentrujemy się przede wszystkim na systematyzacji i zbieraniu źródeł różnego typu, uzupełniając kontekst o elementy archeologii eksperymentalnej i wszelkie inne działania pozwalające lepiej zrozumieć specyfikę walki w okresie wczesnego i pełnego średniowiecza. Mimo że jesteśmy grupą ukierunkowaną w stronę DESW staramy się łączyć trening walki z niektórymi elementami rekonstrukcji historycznej np. przemarszami pozwalającymi nam lepiej zrozumieć specyfikę życia w dawanych wiekach.

Wnioski wypływające z analiz źródłowych i eksperymentów konfrontujemy z brutalną rzeczywistością realnej walki za pomocą sparingów pełnokontaktowych oraz treningów cięcia z użyciem broni ostrej. W treningach i sparingach staramy się korzystać z jak najwierniejszych symulatorów i replik broni z epoki tam gdzie tylko jest to możliwe.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowy trening użycia broni wczesnośredniowiecznej, a w ramach konwencji pełnokontaktowej dopuszczamy trafienia w całe ciało, pchnięcia, ofensywne użycie tarczy wraz z uderzeniami rantem, elementy zapaśnicze i obalenia. Staramy się robić to wszystko, czego w konwencji rekonstrukcyjnej bezpiecznie zrobić się nie da.

Do udziału w projekcie zachęcamy wszelkie pełnoletnie osoby zainteresowane tematem, zarówno tych których interesuje uczestnictwo aktywne i jak również badaczy zainteresowanych źródłami i teoretycznymi aspektami zagadnienia. Grupa istnieje odrębnie od ruchu rekonstrukcyjnego i innych grup DESW więc może do niej dołączyć każdy niezależnie od obecnej afiliacji.

Oficjalna strona Projektu Svinfylking 

Profil Projektu Svinfylking na facebooku

Oficjalny kanał Projektu Svinfylking na YouTube

Dodaj komentarz