Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL

Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL jest polskim oddziałem The Association for Renaissance Martial Arts (ARMA). Powołane zostało przez osoby zainteresowane odbudową europejskich systemów walki bronią białą i walki wręcz, które zostały utracone wraz ze śmiercią ostatnich mistrzów fechtunku.

Członkowie SDESW ARMA-PL są archeologami ruchu. Swoją wiedzę opierają na źródłach historycznych, przede wszystkim traktatach szermierczych, ale też ikonografii, analizie muzealnych eksponatów opancerzenia i uzbrojenia oraz pozostałych materiałach dziejowych pozwalających lepiej zrozumieć kontekst historyczny danej epoki. W badaniach wykorzystują również metody archeologii eksperymentalnej oraz dorobek nauk przyrodniczych opisujących działanie motoryczne organizmu człowieka.

Rezultaty opisanych analiz są konfrontowane w pełni kontaktowych sparingach, pozwalających na możliwie najdokładniejsze odwzorowanie realiów prawdziwej walki w pojedynku czy na polu bitwy. Poznane i przetestowane w ten sposób techniki, są następnie przekazywane przez członków Stowarzyszenia osobom zainteresowanym zgłębieniem tajników dawnych europejskich sztuk walki podczas seminariów, warsztatów oraz regularnych treningów.

Oficjalny kanał SDESW ARMA-PL na YouTube

  • Sekcja Poznańska – Fechtchule
  • Sekcja Wrocławska:
  • Sekcja Warszawska
  • Dodaj komentarz