Nowy numer Acta Periodica Duellatorum (6/1)

Ukazał się numer 6/1 Acta Periodica Duellatorum – czasopisma akademickiego poświęconego badaniom nad DESW. Prezentujemy spis treści i zachęcamy do lektury, w szczególności dwóch tekstów polskich autorów.

Artykuły:

Chassica Kirchhoff, Visualizing the Fight Book Tradition: Collected Martial Knowledge in the Thun-Hohenstein Album
(Wizualizacja tradycji ksiąg bitewnych: Zebrana Wiedza Wojenna z Kroniki Thun-Hohenstein Album), s. 3-45;

Daniel Jaquet, The art of fighting under glass: Review of museum exhibitions displaying fight books 1968-2017,
(Sztuka walczenia pod szkłem: Przegląd wystaw muzealnych prezentujących książki o walce 1968-2017), s. 47-62;

Jürg Gassmann, Combat Training for Horse and Rider in the Early Middle Ages,
(Trening bojowy dla koni i jeźdźców we wczesnym średniowieczu), s. 63-98;

Ken Mondschein, On the Art of Fighting: A Humanist Translation of Fiore dei Liberi’s Flower of Battle Owned by Leonello D’Este,
(O sztuce walki: humanistyczne tłumaczenie “Kwiatu Bitwy” Fiore dei Liberi, posiadanej przez Leonello D’Este), s. 99-135;

Bartłomiej Walczak i Bartosz Starko, Additional Transmissions of Hundsfeld and Lignitzer Dagger Teachings,
(Dodatkowe przekazy technik sztyletowych Hundsfelda i Lignitzera), s. 137-149;

Maciej Talaga i Szymon Talaga, Do you even Zornhaw? A set-theoretic Approach to HEMA reconstruction,
(A Ty to ogóle robisz Zornhauy? Teoria zbiorów w rekonstrukcji DESW), s. 151-182;

Pierre-Henry Bas, A new historical combat school? the Convention of the Sword Players,
(Nowa historyczna szkoła walki? Konwencja Mieczników), s. 183-199;

Recenzje:

Daniel Jaquet, recenzja: Matthias Johannes Bauer and Elisabeth Vavra (eds), Mi>Die Kunst des Fechtens
(Sztuka szermierki), s. 201-206;

Vincent Deluz,
recenzja: Rainer Welle, Ein unvollendetes Meisterwerk der Fecht- und Ringkampfliteratur des 16. Jahrhunderts sucht seinen Author,
(Nieukończone dzieło mistrzowskie literatury szermierczej i walki w zapasach XVI w. szuka swojego autora), s. 207-208;

Dodaj komentarz