Nowy numer Acta Periodica Duellatorum (9/1)

Pierwszy numer Acta Periodica Duellatorum 2021 niedawno zobaczył światło dnia!


Na początku czerwca ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego Acta Periodica Duellatorum (9/1).

W tym wydaniu polecamy publikację o “odkryciu” rękopisu mistrza Meyera z 1561 r., który był uważany za zaginiony przez ostatnie 200 lat, a tak na prawdę stał grzecznie na półce bibliotecznej.

Zapraszamy do lektury!

Publikacje

Sara Offenberg, Sword and Buckler in Masorah Figurata Traces of Early Illuminated Fight Books in the Micrography of Bible, BnF, MS héb. 9
(Miecz i puklerz na Masorah Figurata – Ślady wczesnych ilustrowanych traktatów szermierczych w mikrografiach Biblii MS héb. 9);

Jürg Gassmann, The Siete Partidas: A Repository of Mediaeval Military and Tactical Instruction
(Siete Partidas: Zbiór średniowiecznych wskazówek dotyczących wojskowości i taktyki);

Mathijs Roelofsen, “En garde – un, deux!”: Military Sabre Fencing in Nineteenth-century Switzerland
(En garde – un, deux! Szermierka szablą wojskową w XIXw Szwajcarii);

Olivier Dupuis, A new manuscript of Joachim Meyer (1561)
(Nowy rękopis Joachima Meyera (1561);

Chassica Kirchhoff, Book review: Interrelated New Publications Illuminate Freydal (Stefan Krause, Freydal. Medieval Games. The Book of Tournaments of Emperor Maximilian I (Cologne Taschen, 2019). Hardcover, 14.2 x 14.2 in., 12.20 lb, 448 pages, ISBN 978-3-8365-7681-9),
(Recenzja książki: “Freydal. Medieval Games. The Book of Tournaments of Emperor Maximilian I” autorstwa Stefana Krause);

Cornelius Berthold, Book review: Das Tower Fechtbuch (Forgeng, Jeffrey L. (ed.), Das Tower Fechtbuch. Ein Meisterwerk der mittelalterlichen Kampfkunst (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2021), translated into German by Gisella M. Vorderobermeier. 176 pages, 23 × 30 cm)
(Recenzja książki: “Das Tower Fechtbuch. Ein Meisterwerk der mittelalterlichen Kampfkunst” pod redakcją Jeffrey Forgeng, tłumaczenia Gisella M. Vorderobermeier);

Daniel Jaquet, Book review: The Invention of Martial Arts (Paul Bowman, The Invention of Martial Arts: Popular Culture Between Asia and America (New York, Oxford University Press, 2021), 280 pages, ISBN 9780197540343);
(Recenzja książki: “The Invention of Martial Arts” autorstwa Paula Bowman);

Dodaj komentarz