Nowy numer Acta Periodica Duellatorum (7/1)

Pojawił się nowy numer Acta Periodica Duellatorum, czasopisma naukowego w całości oddanego badaniom nad DESW.
Spora część bieżącego numeru pochyla się nad postacią i dokonaniami Pietro Monte, najemnika i mistrza szermierczego, działającego we Włoszech na przełomie XV i XVI w.

Zapraszamy do lektury!

Publikacje

Ariella Elema, Tradition, Innovation, Re-enactment: Hans Talhoffer’s Unusual Weapons
(Tradycja, innowacja, rekonstrukcja: nietypowe bronie Hansa Talhoffera), s. 3–25;

Yulia Shtyryakova, A quest for the atgeir: the unknown Viking weapon in Icelandic sagas and archaeological data
(W poszukiwaniu atgeir: nieznanej broni Wikingów w Islandzkich sagach i danych archeologicznych), s. 27–59;

Reinier van Noort, This tickles beyond all measure: an expanded version of Henning’s Hieb-Fechten in Add MS 17533
(To łaskocze ponad wszelkie miary: rozszerzona wersja szermierki siecznej Henninga w Add MS 17533), s. 61–171;

Jürg Gassmann, Mos geometricus v. Reality: Quantity, Quality, Time and Information in Combat Simulations since the Middle Ages
(Mos geometricus kontra rzeczywistość: Stan, jakość, czas i informacje w symulacjach walki od czasów średniowiecza), s. 173–202 ;

Giovanni Sartori, Replicating a seventeenth century sword: the Storta Project
(Odtwarzanie siedemnastowieczny miecz: Projekt Storta), s. 203–215;

Pascal Brioist, Contextualising Pietro Monte’s Military Career in Italy
(Nadawanie kontekstu karierze wojskowej Pietro Monte we Włoszech), s. 217–227;

Manuel Valle Ortiz, Libro del exercicio de las armas: A New Pietro Monte Manuscript
(Libro del exercicio de las armas: Nowy rękopis Pietro Monte), s. 229–233;

Jacob Henry Deacon, Reaching Excellence: Staff Weapon Typologies, Contexts, and Fighting Techniques in the Collectanea of Pietro Monte
(Badanie doskonałości: Typologia broni drzewcowej, konteksty i techniki walki w Collectanea Pietro Monte), s. 235–254;

Pierre-Henry Bas, Horseback fighting in Pietro del Monte’s Collectanea (1509): from training to the reality of pitched battle
(Walka z końskiego grzbietu w Collectanea (1509) Pietro del Monte: od treningu do rzeczywistości zorganizowanej bitwy), s. 255–263.

Dodaj komentarz