Nowy numer Acta Periodica Duellatorum (6/2)

Pojawił się 2 tom 6 woluminu Acta Periodica Duellatorum – czasopisma akademickiego poświęconego publikacji badań nad DESW. W tym numerze sporo o szabli i pojedynkach. Zapraszamy do lektury!

Publikacje

Julien Garry, Nineteenth Century French Military Sabre: Sport, Duel and War Fencing
(Dziewiętnastowieczna Francuska szabla wojskowa: sport, pojedynki i szermierka wojenna), s. 3-35;

Bert Gevaert, Pour l’honneur? Duelling in the army of Napoleon
(Dla honoru? Pojedynki w armii Napoleona), s. 39-76;

Alex Kiermayer, The evolution of German Cut Fencing in the 19th century viewed through the works of Friedrich August Wilhelm Ludwig Roux
(Ewolucja niemieckiej szermierki siecznej w XIXw z perspektywy dzieł Friedricha Augusta Wilhelma Ludwika Roux), s. 77-101;

Mathijs Roelofsen, Dimitri Zufferey, Sweat and Blood: Swordsmanship and sabre in Fribourg
(Pot i krew: Szermierka i szabla we Fryburgu), s. 103-123;

Ruslan Urazbakhtin, Shashka in late XIX – XX c.: Outline of Russian Combat Techniques
(Szaszka w późnym XIX i XXw.: Zarys Rosyjskich technik wojskowych), s. 125-173;

Manuel Valle Ortiz, The Sabre in Spain through Fencing Treatises
(Szabla w Hiszpanii widziana traktatami szermierczymi), s. 175-188;

Georges Zacharopoulos, The sabre in 19th century Greece
(Szabla w XIXw Grecji), s. 189-197;

Matyas Miskolczi, Technical elements in Hungarian sabre fencing manuals
(Elementy techniczne w Węgierskich rękopisach szermierczych dotyczących szabli), s. 207-211;

Recenzje

Daniel Jaquet, recenzja:To arms! Sabre Fencing as Polish National Heritage Exhibition at the Jagiellonian University Museum (Aug-Nov 2018)
(Do broni! Szermierka Szablą jako Polskie dziedzictwo narodowe, Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (sie-list 2018), s. 199-205;

Dodaj komentarz