Nowy numer Acta Periodica Duellatorum (8/1)

Pojawił się nowy numer Acta Periodica Duellatorum, czasopisma naukowego w całości oddanego badaniom nad historycznymi sztukami walki.
W tym wydaniu pojawiło się m.in. kilka publikacji traktujących o dawnych sztukach walki spoza Starego Kontynentu.

Zapraszamy do lektury!

Publikacje

Daniel Jaquet, Sixt Wetzler, Fight books in comparative perspective. An introduction
(Traktaty szermiercze w świetle perspektywy porównawczej. Wprowadzenie), s. 1–5;

Daniel Jaquet, European Fight Books 1305-1630: Classification, typology and comparison between manuscripts and prints
(Europejskie Traktaty Szermiercze 1305-1630: Klasyfikacja, topologia i porównanie pomiędzy rękopisami, a drukami), s. 5–24;

Cornel Peter Rodenbusch, Libellus de batalla facienda: Judicial Combat in Catalonia from the Eleventh to the Thirteenth Century
(Libellus de batalla facienda: Walka Sądowa na trenie Kataloni od XI do XII w.), s. 25–44;

Iason Eleftherios Tzouriadis, Jacob Deacon, A Long-Distance Relationship: Staff Weapons as a Microcosm for the Study of Fight Books, c. 1400-1550
(Związki na odległość: broń drzewcowa jako mikrokosmos dla bdania traktatów szermierczych, ok. 1400-1550), s. 45–72;

Mathijs Roelofsen, La Noble Science des Joueurs d’Espée: Fight Book and Commercial Product
(La Noble Science des Joueurs d’Espée: Traktat szermieczy i projekt komercyjny), s. 73–88;

Matthias Johannes Bauer, The Fight Book of Hugold Behr: A Late Sixteenth-Century Fight Book in Comparative Perspective
(Traktat szermierczy Hugolda Behra: Późno VIX w. traktat szermierczy w perspektywie porównawczej), s. 89–104;

Alexander Will, The Hanging Guard: William Hope’s (1660-1724) Invention of Self-defence and the Spirit of Enlightenment
(Garda wisząca: Wynalazek samoobronny Willliama Hope’a (1660-1724) i duch oświecenia), s. 105–122;

Henry Yallop, The Sword Exercises of the British Cavalry: 1796-1858
(Ćwiczenia z mieczem kawalerii brytyjskiej: 1796-1856), s. 123–156;

Mario Staller, Swen Körner, Andrew Abraham, Beyond Technique: The Limits of Books (and Online Videos) in Developing Self-Defence Coaches’ Professional Judgement and Decision Making in the Context of Skill Development for Violent Encounters
(Coś więcej niż technika: Ograniczenia książek (i filmów online) w rozwijaniu osobistej oceny i podejmowania decyzji w kontekście rozwoju umiejętności w kontekście brutalnych starć u trenera samoobrony), s. 157–172;

T.J. Desch-Obi, The Art of Caucaseco: An Afro-Colombian Fight Book
(Caucaseco: Afro-Kolumbijski traktat szermierczy), s. 173–182;

Michael Mattner, Understanding the No-sword with no teacher: A practical attempt to read The Illustrated Catalogue of the Shinkage-Ryū Martial Arts with the help of Yagyū heihō kadensho
(Zrozumieć miecz “no” z nauczycielem no: praktyczne podejście do czytania Ilustrowanego Katalogu Sztuk Walki Shinkage-Ryū z pomocą Yagyū heihō kadensho), s. 183–198;

Bok Kyu Choi, Can We Learn Martial Arts Through Books? The Revival of Korean Fight Books Through Transmission and Reconstruction
(Czy możemy się nauczyć sztuk walki poprzez książki? Odrodzenie Koreańskich traktatów szermierczych przez przekazywanie i rekonstrukcję), s. 199–228;

Benjamin N. Judkins, A Lost Fight Book: Alfred Lister and the Noble Art of Self-Defence in China
(Zaginiony traktat szermierczy: Alfred Lister i szlachetna sztuka samoobrony w Chinach), s. 229–252;

Leave a Reply